Commodore 64

Commodore 64 nebo také C64 je patrně nejlepší osmibitový počítač všech dob. Mezi jeho nejsilnější stránky patří zvuk, který je díky čipu SID považován za malý hudební zázrak. Já se věnuji komponování hudby na C64 od roku 1996. Můj kompletní profil činnosti na C64 najdete zde, na největší databázi uživatelů C64 – CSDb (The C-64 Scene Database).

Pro mě je tento počítač nedílnou součástí mého života mnoho let a jsem přesvědčen, že tomu tak bude i dále. Poprvé jsem C64 poznal, když jej starší brácha dostal na vánoce, tehdy mi bylo 10 let. Postupně jsem začal poznávat hry a výborné hudby, které v nich byly. Když jsme pak tento počítač prodali, vídával jsem jej u kamarádů a poznával novější a novější věci. V roce 1996 jsem se k C64 opět dostal tím, že jsem jej zakoupil od známého a tehdy jsem začal poznávat i demoscénu, o které jsem do té doby neměl ani tušení. Byla to také doba, kdy jsem postupně začínal poznávat aktivní české scenery a díky PCH/Unreal z nich jsem se dostal ke komponování hudby.

Po delším tápání a zkoušení v oblasti hudebních editorů na C64 jsem zakotvil u TFX 2.8, se kterým jsem maximálně spokojen. Jedná se editor z české dílny, který vytvořil Ray/Unreal a jeho uživatelské rozhraní je velmi přívětivé i pro začátečníky.

Podstatnou motivací pro mnoho uživatelů C64 je komunita, která se okolo tohoto počítače vytvořila. Jedná se o takzvanou Demoscénu. V České Republice je počet aktivních členů demoscény menší než 10, ale celosvětově se jedná o relativně vysoké číslo lidí, pro má smysl se tomuto fenoménu věnovat a tvořit na něm. Velkou motivací jsou akce, kde se takto smýšlející tvořiví lidé scházejí a předvádějí své výtvory v soutěžích. Mnoho party reportů a fotek z těchto akcí naleznete na C64.cz.

Pro ukázku z mé tvorby nabízím video dentra Shorture, ve kterém je použita jako první má hudba:

Forever C Opening Ceremony kterou vytvořil Wotnau/DMagic s jejímž sestříháním a načasováním jsem pomohl: